Sunday, April 05, 2009

زیر لباس هایم
زن و مردی
به هم آمیخته اند
یکی برهنه
و دیگری غایب
یکی در لباس ِ تن
و دیگری
لخت ِ لخت

3 comments:

مانی ب said...

.هر بار بهتر از پیش. خیلی زیبا بود

Mahyar said...

eyval! :D

R A N A said...

عالی