Wednesday, April 01, 2009

نیمه شـب
پنجره ی باز ِ چارطاق
نـه دریچه ای بـه جهان
که دروازه ی تاریک ِ جهان است
به آن پایین
یا آن بالا

و بر پنجه ی پا
هر شب
کسی
در آستانه ی این دروازه
ایستاده است
و تمرین تعادل می کند

4 comments:

مانی ب said...

زیبا/ نگران کننده

آذین said...

خوشحالم که دوست داشتید.
و به قول مانی، چه زیبا بود.

میثم said...

مثل هر روز زندگی

Negin said...

great!