Saturday, March 28, 2009

ساده
مثل صفحه ای
که ورق می خورَد

1 comment:

الف said...

:)