Saturday, March 14, 2009

حکمت و فلسفه
نمی شناسد
اشک

4 comments:

نرده ها said...

سلام. کارهای شما در ژانر بامزه و جالب ادبیات می گنجد. این پلک زدن پایینی کاری به شدت زنده بود.

P said...

سلام. شما لطف دارید

alfred said...

خیلی خوبه

یاسمین همدانی said...

این کار چه ملموس و زیبا بود . می تونه یه هایکوی خوب باشه حتی.