Saturday, February 28, 2009

در آغوش می گیرم اش
و می دانم
آن پشت
به جایی نگاه می کند
و پلک می زند

3 comments:

یاسمین همدانی said...

چه ساده و چه واقعی!
چه واقعی!

P said...

ممنون یاسمین
اما عوضش کردم
چیزی که می خواستم بنویسم درواقع این بود :)

Mahyar said...

?