Thursday, February 12, 2009

در چشمان ات
چراغی روشن مانده
بی نور

هنوز نفهمیده ای انگار
که صبح شده

4 comments:

فرانی said...

قشنگ بود.ممنون

bekhon said...

روز پیدا شده اما آسما پیدا نیست

وهم سبز said...

engaaar !

Negin said...

چقدر بگم در مصرف برق صرفه جویی کنید؟؟؟