Saturday, June 02, 2007

زیبایی آن است
پرده­ ای بركشیده از رخِ روشنای روز
شبی كه آن جا ست
دامن­­ اش پر ستاره
یا دل ­اش سياه و پاره
زیبایی آن دست است
كه نقاب برمی­ كشد
از چهره­ ی خیال

1 comment:

Mahyar said...

زیبایی آن دست است
كه نقاب برمی­كشد
از چهره­ی خیال
...
خوب بود