Thursday, August 02, 2007

اظهارِنظرهایی مثل این: «زن­ها احساساتی و سطحی هستند، وابسته و ضعیف­ اند، تنها به خودنمایی و جلبِ توجّه می­ اندیشند، خلّاقیت ندارند...» به این می­ ماند كه بیمار را بخوابانیم روی تخت و بگوییم: «اَه، چقدر زشت است، رنگ به چهره ندارد، زخم­هایش چرك كرده، موهایش ریخته...». خوب كه چی؟ بیمار بیمار است دیگر. بهتر نیست به­ جای او، بیماری محاكمه شود؟
مگر این اظهارِنظرها نادرست­ اند؟ نه. "نظر"ِشان كاملاً درست است؛ تنها "اظهار"ِشان نادرست است، یا دستِ­ كم بی­ فایده است. اگر هربار كه می­ گوییم "این زن­ها..."، كامل­تَرََش كنیم و بگوییم "مردسالاری باعث شده است كه این زن­ها..."، یا "فقرِ فرهنگی باعث شده است كه این زن­ها..."، حرف­مان معنی­ دارتر و به­ درد بخور تر نیست؟

2 comments:

Anonymous said...

نه

arash said...

من به خدا هیج منظوری نداشتم. منظورم فقط توهین بود که بحدالله حاصل شد. ;)
من به دلایل شخصی زنها رو موجودات درجه 2 می دونم. این اصلا به معنی درست یا غلط بودن عقاید بنده نیست.