Thursday, March 08, 2007

Northward
From Summoning

باد چه سرد است حالا
و توفان بیشتر
سنگین­تر
حالاتر
و مسیر شمال
سربالا می­رود و
سربالاتر...

در این­سو دریا
كه دیگر پشت سر
و آن­سو تپه­های سفید
بی­سرو و سیاهی
بی­ثمر
و باد، لرزان­
و ما، لرزان­تر...

بالا می­كشیم
با انگشتان سرسخت
شمشیرمان را
از تپه­های فرسخت
راه، پرپیچ و پرخم
می­پیچد
اما به میدان نبرد
نبرد سخت...

بدرود كوهستان خالی­
باران و برف و باد
باد شمالی­
بدرود ابر و مِه، بدرود نسیم شاد
ای ستاره­ و ای ماه كورزاد
بدرود ای ماه
ماه خیالی...

بدرود برق شبنم و شكوفه
ای برگ، ای نهال
دریایی كه گذشتی از تگرگ
و از فصل­های سال
بدرود زمین و آسمان آبی شمال
ما دیگر می­رویم
پیش به­سوی مرگ...

برای خاطره­ی ضيافت ِ فردا

No comments: